Mundësitë në Shqipëri për kompanitë italiane

Kontratë për prodhimin e fletëve të votimit për të verbërit, për zgjedhjet lokale 2019

Shuma: 647,616.71 €

Për më shumë informacion: info@publical.al