Enti kontraktues: Bashkia Vau i Dejës

Shuma: 120,563.33 €

Për më shumë informacion: info@publical.al