Enti kontraktues: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

Shuma: 145.000,00 Euro

Për më shumë informacion: info@publical.al