Enti kontraktues: Bashkia Patos

Shuma: 190,289.42 €

Për më shumë informacion: info@publical.al