Komunikimi dhe Media

Përvoja e Grupit të Informacionit në sektorin e komunikimit, lejon që Publiku të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e shumëfishta të klientëve të saj publikë dhe privatë.

Grafikë

Strategji

Zhvillimi i uebit

SEO

Video dhe Foto

Media Sociale

Koordinimi redaktues

Fushatat Reklamuese

Komunikimi Politik