Prokurimi Publik

Mbështetja e Administratës Publike në menaxhimin dhe publikimin e thirrjeve për oferta është biznesi kryesor i PublicAL dhe Info Group.

Informacion mbi tenderët në Shqipëri

Mundësi verifikuese formale e pjesëmarrjes

Analiza e dokumenteve

Përgatitja e dokumentacionit të pjesëmarrjes

Përgatitja e dokumentacionit të pjesëmarrjes.