Enti kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar

Shuma: 374,941.18 €

Për më shumë informacion: info@publical.al