Mbrojtje e lumit Kalasa

Mbrojtje e lumit Kalasa

Enti kontraktues: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier Shuma: 465.002,49 € Për më shumë informacion: info@publical.al  
Sistemime malore

Sistemime malore

Enti kontraktues: Bashkia Korçë Shuma: 134.872,61 € Për më shumë informacion: info@publical.al
Materiale ortopedike

Materiale ortopedike

Enti kontraktues: Spitali Fier Shuma: 143.352,70 € Për më shumë informacion: info@publical.al