Enti kontraktues: Bashkia Skrapar

Shuma: 229,514.80 €

Për më shumë informacion: info@publical.al