Enti kontraktues: Parlamenti i Republikës së Shqipërisë

Shuma: 136,828.27 €

Për më shumë informacion: info@publical.al