Mundësitë në Shqipëri për kompanitë italiane

Kontrata për rehabilitimin e kanalit KUL F. II dhe KUL F. III

Shuma: 431,257.96 €

Për më shumë informacion: info@publical.al