Enti kontraktues: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE

Shuma: 122,672.18 €

Për më shumë informacion: info@publical.al