Enti kontraktues: Bashkia Kuçovë

Shuma: 143,614.35 €

Për më shumë informacion: info@publical.al